koemest korrel 25 kg.

€ 16,60

Koemest korrel
Kwalitatieve en ecologische bodemverbeteraar. Voor aanplantingen in sier- en moestuin. De
basis voor een gezonde en vruchtbare tuin. Verkrijgbaar in korrels. Algemeen gebruik in sier- en
moestuin. Verhoogt het humusgehalte. Rijk aan organische stof.