siertuinmeststof 10 kg.

€ 15,00

Siertuinmeststof
Vóór de teelt: Strooi Verta Siertuinmeststof gelijkmatig uit over de gehele oppervlakte 1 week
vóór het zaaien of planten. Vermeng Verta Siertuinmeststof met de plant voor tot op een diepte
van ± 10 cm. Respecteer een wachttijd van minstens 1 week.
Tijdens de teelt:
Indien nodig kunnen dezelfde bewerkingen herhaald worden, doch met een dosis aangepast
aan de specifieke behoeften van het gewas en in functie van de voedingstoestand van de grond.
Verta Siertuinmeststof dient dan slechts lichtjes ingewerkt te worden tot op een diepte van ±
5cm.