organische moestuinmest 10 kg.

€ 16,00

Organisch moestuinmest
Voor de teelt: Strooi Verta Moestuinmest Organisch gelijkmatig uit over de gehele oppervlakte 1 week voor het
zaaien of planten. Vermeng Verta Moestuinmest Organisch met de plant voor tot op een
diepte van ± 10cm. Respecteer een wachttijd van minstens 1 week.


Tijdens de teelt: Indien nodig kunnen dezelfde bewerkingen herhaald worden, doch
met een dosis aangepast aan de specifieke behoeften van het gewas en in functie van de
voedingstoestand van de grond. Verta Moestuinmest Organisch dient dan slechts lichtjes
ingewerkt te worden tot op een diepte van ± 5 cm.